Foreningsbetalt internet – Er det gangbart?

Må foreningen betale internettetSpørgsmålet om at få internetudgifter dækket som bestyrelsesmedlem afhænger af foreningens vedtægter og beslutninger truffet af foreningens generalforsamling. Normalt er spørgsmålet om dækning af bestyrelsens udgifter, herunder internet, reguleret gennem vedtægterne.

Nogle foreninger har bestemmelser i deres vedtægter, der giver mulighed for at dække bestyrelsens rimelige udgifter i forbindelse med arbejdet for foreningen. Dette kan omfatte internetudgifter, telefonregninger, transportomkostninger og lignende. Det er dog vigtigt at bemærke, at disse regler varierer fra forening til forening, og det er op til medlemmerne at beslutte og vedtage, hvordan bestyrelsens udgifter skal håndteres.

Hvis du er bestyrelsesmedlem og overvejer at få internetudgifter dækket, bør du først konsultere foreningens vedtægter og eventuelle beslutninger, der er truffet på generalforsamlinger. Hvis vedtægterne ikke klart fastlægger reglerne for dækning af bestyrelsens udgifter, kan det være hensigtsmæssigt at tage spørgsmålet op på en generalforsamling og diskutere det med de øvrige medlemmer af foreningen.

Læs om SKAT og betalt internet af en forening her